PIS go zwolnił, Kaczmarek zatrudnił. Rolnik Żybura zajmie się Sportem w Szamotułach

Były dyrektor szamotulskiej siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Żybura z Otorowa, dostał od burmistrza Kaczmarka etat w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły. Nie miał pracy w tzw.:"budżetówce", odkąd zwolniony został z ARiMR po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. Jego miejsce zajął Sławomir Hazak.  

Andrzej Żybura - rolnik z Otorowa, prowadzący od lat działalność związaną z rolnictwem, został po przeprowadzeniu konkursu zatrudniony przez burmistrza Kaczmarka na stanowisku urzędniczym w Wydziale Sportu, Zdrowia i Funduszy Pomocowych. Do jego obowiązków będzie m.in. należało: nadzór  nad obiektami sportowymi na terenie miasta i gminy, nadzór nad realizacją zadań osób zatrudnionych do obsługi kompleksu „Orlik 2012”, basenu letniego, kąpieliska w Pamiątkowie, boiska wielofunkcyjnego w Otorowie i Baborówku, organizowanie  imprez sportowych na terenie miasta i gminy oraz  innych przedsięwzięć popularyzujących sport i turystykę, współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi działającymi na terenie miasta i gminy, pomoc w realizacji spraw związanych z pozyskiwaniem środków Unii Europejskiej, wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.

Wymaganie jakie stawiano przed kandydatami w ogłoszonym konkursie to m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie o kierunku lub specjalność: organizacja i zarządzanie sportem, sport, wychowanie fizyczne oraz  minimum dwuletni staż pracy.

Andrzej Żybura od lat prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa rolniczego. Jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej wsi Otorowo, ściśle współpracującym z burmistrzem Włodzimierzem Kaczmarkiem. Wśród mieszkańców gminy postrzegany jest jako fachowiec od rolnictwa, mało związany ze sportem. W Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły wypełni czwarty utworzony w ostatnich latach przez Włodzimierza Kaczmarka etat w Wydziale Sportu, Zdrowia i Funduszy Pomocowych. 

*      *     *     *     *

W minionym tygodniu na stanowisku inspektora ds. świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach, zatrudniona została pani Katarzyna o melodyjnie brzmiącym nazwisku Franke. (zbieżność z prokuratorsko-urzędniczym nazwiskiem Franke, może być przypadkowa).

/Alojzy Gąbka/

Wakacyjne ustronie Amiki

Popularne osiedle domków rekreacyjnych na wschodnim brzegu Jeziora Mierzyńskiego, zwane „Mierzyn-Ustronie”, kiedyś należało niemal w całości do zakładów pracy. Dziś pozostały tu tylko dwa zakładowe ośrodki wypoczynkowe – jeden z nich prowadzi Amica S.A. Również z tego powodu ludzie chwalą sobie pracę we wronieckiej firmie.